Zpracování biomedicínských signálů

Hlavní výzkumné činnosti

 • Zpracování medicínských obrazů
 • Rekonstrukce obrazů a sekvencí magnetické rezonance (MRI), perfuzní analýza onkologických onemocnění
 • Zpracování řeči, písma a dalších časových řad včetně predikce
 • Segmentace a měření geometrických parametrů v obrazových sekvencích
 • Kvantitativní analýza patologie
 • Podpůrná diagnóza a monitorování poruch/onemocnění
 • Data science
 • Výzkum a vývoj digitálních biomarkerů
 • Využití virtuální reality při terapii neurodegenerativních onemocnění

Výzkumné skupiny

Partneři

 • Firmy: Propsyco, s.r.o. (Česká republika), Konica Minolta, Yunex Traffic, Utilcell
 • Výzkumné instituce a školy: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Brno, Národní telemedicínské centrum, Akademie věd České republiky, CEITEC, Pompeu Fabra University, Polytechnic University of Madrid, University of Vienna, University of Edinburgh, University of Arizona, University of Science and Technology Beijing, Vienna University of Technology, Dr. A.P.J.Abdul Kalam Technical University, Lucknow, India.
 • Nemocnice: Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (Česká republika), Fakultní nemocnice Brno (Česká republika), Fakultní nemocnice Olomouc (Česká republika), Mataró Hospital (Španělsko), Taipei Veterans General Hospital (Taiwan)

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

 • Systém kvantitativní analýzy hypokinetické dysartrie.
 • Systém hodnocení a predikce motorických/nemotorických příznaků Parkinsonovy nemoci.
 • Systém podpůrné diagnózy a monitorování Parkinsonovy nemoci.
 • Systém kvantitativní analýzy grafomotorických obtíží u osob s neurovývojovými a neurodegenerativními onemocněními.
 • Systém podpůrné diagnózy a hodnocení grafomotorických obtíží.
 • Systém vzdáleného monitorování spánku využívající aktigrafii.
 • Systém pro segmentaci a měření geometrických parametrů v obrazových sekvencích.

Projekty/Průmyslové zakázky