Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat

Image
MZCR
Poskytovatel
Ministerstvo zdravotnictví ČR
NU20-04-00294
Hlavní řešitel
Popis

Onemocnění s Lewyho tělísky (LBDs) je pojem označující skupinu neurodegenerativních onemocnění (tj. demenci s Lewyho tělísky a Parkinsonovu nemoc), u kterých je charakteristický patofyziologický proces akumulace synukleinu ve specifických oblastech mozku, což vede k vytváření Lewyho tělísek uvnitř neuronů a jejich následnému zániku. LBDs progredují plíživě a jsou většinou diagnostikovány v momentě, kdy neurodegenerativní proces dosáhl pokročilého stádia, ve kterém je již většina zasažených neuronů zničena. Možnost zachytit LBDs v jejich raném stádiu je rozhodující pro vývoj léčby, která by mohla proces neurodegenerace zastavit či léčit v jeho začátku. V rámci tohoto projektu využijeme komplexní multimodální analýzu za účelem identifikace prodromálních biomarkerů LBDs a k popisu patofyziologických procesů souvisejících s neurodegenerací. Tato znalost bude následně využita při tvorbě nového systému podpůrné diagnózy založeného na strojovém učení, který bude pomáhat LBDs hodnotit, diagnostikovat a monitorovat.

Klíčová slova
Onemocnění s Lewyho tělísky
Parkinsonova nemoc
demence s Lewyho tělísky
demence u Parkinsonovy nemoci
systém podpůrné diagnózy
multimodální analýza
kvantitativní analýza
strojové učení
klinické vyšetření
elektroencefalografie
akustická analýza
aktigrafie
magnetická rezonance
transkraniální sonografie
Druh projektu
Základní výzkum