Efekt neinvazivní stimulace mozku na hypokinetickou dysartrii, mikrografii a mozkovou plasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Image
MZCR
Poskytovatel
Ministerstvo zdravotnictví ČR
NV16-30805A
Popis

Hypokinetická dysartrie (HD) se často vyskytuje u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jen částečně reaguje na farmakologickou a chirurgickou léčbu. Budeme zkoumat krátkodobý efekt repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) předem definovaných oblastí mozku pomocí vysoko- i nízko-frekvenční TMS na HD a mikrografii u PN, a na odpovídající změny plasticity mozku. K dosažení našeho záměru použijeme kombinaci akustické analýzy a funkční MRI aplikované po rTMS. Cílem je identifikovat optimální rTMS protokol a stimulovanou oblast tak, aby se u pacientů na dopaminerní léčbě zlepšil dopad na HD a mikrografii. Na základě těchto pilotních výsledků bude navržena studie opakované rTMS a bude proveden výzkum jejího dlouhodobého efektu na HD a na změnu struktury a funkci mozku. Výsledky projektu pomohou identifikovat terapeutický potenciál rTMS, jakožto nástroje, který může přispět k léčbě HD u pacientů s PN. Výsledky rovněž umožní lepší pochopení dlouhodobého efektu rTMS na vnitřní mechanizmy mozku.

Druh projektu
Aplikovaný výzkum