Informační a komunikační technologie

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Ústav telekomunikací

Zaměřuje se na výuku a výzkum zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, kybernetické bezpečnosti, zpracování obrazových a řečových signálů, zpracování velkého množství dat (BIG DATA) a vývojem hardware. V oblasti výzkumu jsme významnými partnery národních i nadnárodních firem ICT.