Perfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímání

Image
GAČR
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
GA16-13830S
Popis

Perfuzní analýza je významná experimentální zobrazovací technika používaná pro diagnostiku a
hodnocení odezvy terapie. Analýza založená na magnetické rezonanci (MR) napomáhá identifikovat stav
a dynamické chování onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a umožňuje efektivnější léčbu. MR
perfuzní analýza se provádí ze získaných signálů pomocí odhadu parametrů, které popisují vlastnosti
tkání. Přesná kvantifikace parametrů komplexních modelů prokrvení tkání vyžaduje vysoký odstup
signálu od šumu a souběžné vysoké prostorové a časové rozlišení. Současné studie ukazují, že metody
kvantifikace založené na pokročilých farmakokinetických modelech a slepé dekonvoluci dosáhly svých
limitů. Cílem projektu je využít poznatky z oblasti komprimovaného snímání a vyvinout nové metody
získávání a rekonstrukce v MR, které berou v úvahu specifika perfuzní analýzy. To povede k výraznému
zlepšení v přesnosti odhadu perfuzních parametrů, a tím přispěje k odstranění současných technických
bariér a k lepšímu porozumění povahy onemocnění.

Klíčová slova
Perfuzní zobrazování
magnetická rezonance
MRI
DCE-MRI
komprimované snímání
komprimační vzorkování
dekonvoluce
Druh projektu
Základní výzkum