O ústavu

Současnost ústavu

Ústav telekomunikací je moderní vzdělávací a výzkumné pracoviště se špičkovými odborníky a moderně vybavenými laboratořemi. V současnosti je největším ústavem na fakultě, a to jak počtem zaměstnanců tak i počtem studentů. Zajišťuje výuku tří studijních programů, které jsou zaměřeny na telekomunikace, mobilní komunikace a sítě, datové sítě, bezpečnost v IT vůči kybernetickým hrozbám, zpracování digitálních signálů, umělou inteligenci, zpracování obrazových a zvukových dat. Vysoká úroveň studia je zajištěna jednak neustále modernizovaným vybavením, na kterém se mj. výrazně podílí přední firmy z oblasti datových sítí a komunikací, vysokým kvalifikačním růstem zaměstnanců a dobrou spoluprací s odborníky z praxe, kteří se podílí na vybraných přednáškách o moderních trendech v komunikačních technologiích. 

Vědecko-výzkumné aktivity jsou zaměřeny především na kybernetickou bezpečnost, vysokorychlostní komunikační sítě, sítě 5G, IoT, Průmysl 4.0, Smart Grids, Smart Home a zpracování signálů zejména řečových, včasnou diagnostiku nemocí, zabezpečení kritické infrastruktury. Naši zaměstnanci, doktorandi a studenti jsou součástí špičkových týmů složených z akademiků a profesionálů z praxe. Ve spolupráci s našimi partnery řešíme desítky národních a nadnárodních projektů zejména aplikovaného výzkumu.

... a jeho historie

První zmínky o výuce v oblasti telekomunikačních systémů jsou datovány vznikem elektrotechnické fakulty v roce 1959. Zřízen byl obor Sdělovací technika později Elektronika a sdělovací technika. Ústav se postupně rozvíjel a absolventi nacházeli uplatnění zejména v tehdejší státní firmě poskytující jako jediná telekomunikační služby. Masový rozvoj ústavu nastal zejména po roce 1990, kdy začíná zcela nová etapa vývoje. Ústav rozvíjí spolupráci  se zahraničními univerzitami a daří se získávat nejmodernější světovou techniku. Profesní zaměření se rozšiřuje a kromě klasických telekomunikací se nově zaměřuje na oblast počítačových sítí, datové komunikace, vysokorychlostních sítí apod. Přirozeně dochází ke konvergenci telekomunikačních a počítačových technologií. Značný význam začíná mít vědecko-výzkumná činnost. Postupně byly vytvořeny studijní programy Telekomunikační a informační systémy, Telekomunikační a informační technika, Audio inženýrství a Informační bezpečnost.