Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly (niCE-life)

Image
Interreg
Poskytovatel
Evropská unie
CE1581
Popis

Projekt niCE-life je zaměřen na podporu sociálního začleňování a koordinaci péče o křehké seniory se zaměřením na osoby se středním či nízkým kognitivním deficitem včetně Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a dalších chronických onemocnění prostřednictvím rozvoje mezinárodně aplikovatelného modelu zdravotnických a pečovatelských služeb pro křehké seniory (založené na dobré praxi sítě e-Care vzniklé v italské Boloni) s využitím progresivních technologií, tj. zejména senzorových technologií, ICT, telemedicíny a pokročilých technik pro analýzy dat. Smyslem je zabránění křehkosti seniorů, zlepšení kvality péče o chronicky nemocné seniory a podpora jejich nezávislého života, sociálních kontaktů a domácí péče po propuštění z nemocnice.

V rámci projektu spolupracuje 10 organizací z 6 různých evropských zemí, které jsou vedené Městskou částí Bratislava – Petržalka, Slovensko. Projekt bude trvat 36 měsíců – od července 2019 do června 2022, je financován programem Evropské unie s názvem Interreg Central Europe.

Vysoké učení technické v Brně je v projektu zastoupeno prostřednictvím Ústavu telekomunikací, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (VUT). Hlavní úlohou VUT je návrh technologického řešení s názvem „Inteligentní monitorovací nástroj“, který bude schopen včasného rozpoznání onemocnění mozku s využitím chytrého nositelného zařízení a platformy umělé inteligence, která bude měřený signál analyzovat a vyhodnocovat. Ve spolupráci s Samariterbund a FNOL bude vytvořen nástroj pro chytré monitorování stavu účastníků sociálních služeb.

Celkový rozpočet určený pro VUT v Brně (tj. způsobilé výdaje projektu) činí 253.825,95 EUR. Příspěvek EU tvoří 85 %, zbývajících 15 % je hrazeno z vlastních zdrojů VUT v Brně.

Klíčová slova
e-health
artificial intelligence
big data
Druh projektu
Aplikovaný výzkum