Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení vývojové dysgrafie založených na kvantitativní analýze online písma a kresby

Image
GAČR
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
GA18-16835S
Hlavní řešitel
Popis

Vývojová dysgrafie (DD), vyskytující se u 10–30% dětí školního věku, je porucha nebo obtížnost produkce psaného jazyka, která souvisí s mechanikou psaní. Diagnóza a/nebo hodnocení DD vyžaduje komplexní vyšetření zahrnující analýzu grafomotorických dovedností a kognitivních schopností. Doposud se tyto analýzy provádí především subjektivně. V rámci tohoto multidisciplinárního projektu navrhneme objektivní počítačovou metodu analýzy paměťových a vizuoprostorových schopností, budeme zkoumat pokročilé metody digitální parametrizace grafomotorických dovedností, a navrhneme novou komplexní škálu hodnocení DD (DD-RS), založenou na kvantitativní analýze písma/kresby. Nakonec využijeme matematického modelování a navrhneme systém, který bude hodnotit DD na základě nové škály automaticky.

Klíčová slova
vývojová dysgrafie
online
písmo
kresba
grafomotorika
kognitivní schopnosti
diagnóza
hodnocení
škála
kvantitativní analýza
parametrizace
matematické modelování
Druh projektu
Základní výzkum