Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží

Image
TAČR
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
TL03000287
Hlavní řešitel
Popis

Cílem projektu je vytvoření psychologické diagnostické metody pro hodnocení grafomotorických obtíží u dětí mladšího školního věku. V současné době je diagnostika dysgrafie založená na subjektivním posouzení odborníků z praxe. Námi vytvořený software umožní objektivní záznam a interpretaci parametrů, které souvisí s grafomotorickými obtížemi, na základě kresebného a psaného projevu dětí. Tato data, v interakci s vloženými sociodemografickými a klinickými údaji budou zpracována pomocí matematického modelování, jehož výstupem bude míra obtíží dítěte zobrazená pomocí škály. Výsledkem bude objektivní, přesnější a validní diagnostika problémů se psaním. Výstupy projektu budou: psychodiagnostická metoda a metodika jejího použití, software, publikované články v odborné literatuře a workshop.

Klíčová slova
grafomotorické obtíže
diagnóza
software
strojové učení
online písmo
Druh projektu
Základní výzkum