Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Ve vědecko-výzkumných aktivitách se specializujeme na vysokorychlostní komunikační sítě, sítě 5G, IoT, Průmysl 4.0, Smart Grids, Smart Home, kybernetickou bezpečnost a zabezpečení kritické infrastruktury, umělou inteligenci, zpracování řečových a obrazových signálů, vývoj a testování hardware. Naši zaměstnanci, doktorandi a studenti jsou součástí špičkových týmů složených z akademiků a profesionálů z praxe. Oblasti pokrývající naše vědecko-výzkumné aktivity jsou níže blíže popsány.

Vysokorychlostní datové sítě

Zabýváme se výzkumem přenosových technologií a komunikačních protokolů pro vysokorychlostní datové sítě zahrnující jak moderní bezdrátové technologie pracující v licencovaném (5G+) i bezlicenčním (IEEE 802.11, LPWAN) frekvenčním pásmu tak také optické i metalické sítě. Mezi naše klíčové činnosti patří návrh, vývoj a testování komunikačních systémů, analýza provozu a přenosových parametrů, návrh, simulace a měření datových sítí se zaměřením na komunikace ve spektru ultra-vysokých frekvencí (mmWave), moderní mobilní aplikace jako rozšířená realita, virtuální realita, mechanismy dynamické správy spektra, využití dronů jako autonomních létajících základnových stanic nebo moderní elektronické nositelnosti - wearables.

Internet věcí, Průmysl 4.0 a senzorika

Zabýváme komunikačními technologiemi a protokoly pro přenos dat v rámci nově vznikajících komunikačních scénářů pro koncové uživatele (Internet věcí) či průmyslové podniky (Průmysl 4.0). Klíčovým  bodem výzkumných aktivit je schopnost návrhu, konstrukce a ověření funkčnosti navrhovaných zařízení a následná softwarová implementace vybraných funkcionalit. Pozornost je soustředěna na vývoj koncových zařízení (senzorů pro měření fyzikálních veličin) a komunikačních jednotek (agregačních bran), které jsou nasazována v rámci inteligentních sítí (Smart Grids).

Kybernetická bezpečnost

Zabýváme se výzkumem a implementací mechanismů pro zajištění kybernetické bezpečnosti v informačních a komunikačních systémech. Využíváme moderní šifry, které nasazujeme na širokém spektru zařízení od jednoduchých čipových karet až po vysokorychlostní síťové prvky pracující na rychlostech nad 100 Gbps. Mimo poskytnutí kryptografické ochrany jsme schopni Vaše systémy otestovat na známé zranitelnosti, zajistit soulad s legislativními požadavky a zjistit výkonové limity, zejména síťových prvků. Neorientujeme se pouze na klasické IP sítě, naší doménou jsou také průmyslové a energetické komunikační sítě.

Umělá inteligence, zpracování a analýza dat

Zabýváme se výzkumem pokročilých metod umělé inteligence pro analýzu velkých dat a akcelerací výpočtů na našich vysoce výkonných superpočítačích. Naše technologie jsou schopné nabídnout řešení řady problémů od pokročilé vizuální kontrolu kvality výrobků, přes zajištění bezpečnosti a střežení prostor, prediktivní údržby různých druhů zařízení včetně energetických sítí a předpovídání budoucí chování včetně automatizace řízení složitých procesů.

Energetika a Smart Grids

Věnujeme se komunikačním a přenosovým technologiím pro energetiku. Navrhujeme komunikační řešení, vyvíjíme komunikační moduly či jednotky, provádíme analýzy spolehlivosti/zranitelnosti a realizujeme zátěžové a funkční testy. Dále zkoumáme a vyvíjíme řešení pro analýzu, predikci a vyhodnocení přenášených dat a dalších parametrů v rámci pokročilé analytiky, senzoriky či měření. V neposlední řadě pak ovlivňujeme řadu trendů participací na nejnovějších technologických konceptech a samotné spolupráci s předními provozovateli přenosové i distribuční soustavy, přispíváním do regulačních rámců i samotného národního akčního plánu – NAP SG.

Vývoj, analýza a testování hardware

Zabýváme se experimentálním vývojem a návrhem pokročilého hardware a embedded zařízení, zakázkovým vývojem hardware, jeho analýzou. Součástí našich aktivit je také nedestruktivní testování a diagnostika vyvíjeného hardware, hodnocení spolehlivosti elektronických systémů, EMC, klimatické odolnosti (teplota, vlhkost). Dále navrhujeme funkčních bloků celočíselného a fraktálního řádu pro zpracování především analogových a mixed signálů, zařízení pro zpracování audiosignálů a zařízení se signálovými procesory.

Zpracování biomedicínských signálů

Zabýváme se výzkumem nových přístupů pokročilé analýzy širokého spektra onemocnění a poruch, jako např. Parkinsonovy nemoci, demence s Lewyho tělísky, epilepsie, vývojové dysgrafie, onkologických onemocnění, onemocnění kardiovaskulárního systému atd. Tento výzkum kombinuje metody zpracování signálů (obrazových, řečových, akcelerometrických atd.), strojového učení, statistiky a internetu věcí.

Analýza a zpracování zvukových signálů

Zabýváme se výzkumem metod rekonstrukce poškozených zvukových signálů a archivních zvukových záznamů, využitím hlubokých neuronových sítí pro získávání informací ze zvukových signálů, výzkumem metod analýzy zvukových signálů a jejich využitím v akustických, elektroakustických a hlukových měřeních, modelováním elektroakustických a audio systémů a výzkumem analýzy a syntézy zvuku pro virtuální realitu.