Výsledky výzkumu a vývoje

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Generátor dat dle DLMS Security Suite software 2022
Software pro vizualizaci software 2021
Implementace kryptomechanismů software 2021
Nezávislá pilotní studie využití analýzy zvukového signálu pro zvýšení bezpečnosti v dálničních tunelech studie 2021
Implementace komunikačních rozhraní v monitorovacích systémech přenosových soustav software 2021
Software pro generování datového provozu pro monitorovací a řídicí systémy TSO na protokolech ICCP-TASE.2 a IEC 60870-5-101 software 2021
Systém pro bezpečný přenos velkých souborů software 2021
FGIC44 – Fully controllable immittance converter funkční vzorek 2020
Approximal operator with application to audio inpainting článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Audio Inpainting: Revisited and Reweighted článek v časopise v databázi Web of Science 2020
A Survey and an Extensive Evaluation of Popular Audio Declipping Methods článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Advanced Parametrization of Graphomotor Difficulties in School-Aged Children článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Enhancement of Conventional Beat Tracking System Using Teager–Kaiser Energy Operator článek v časopise 2020
Measurement of slow and fast polarization transients on a fiber-optic testbed článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Intelligent Technical Textiles Based on Fiber Bragg Gratings for Strain Monitoring článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Towards Practical Deployment of Post-quantum Cryptography on Constrained Platforms and Hardware-Accelerated Platforms článek ve sborníku 2020
Integer-and Fractional-Order Integral and Derivative Two-Port Summations: Practical Design Considerations článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Design of Signal Generators Using Active Elements Developed in I3T25 CMOS Technology Single IC Package for Illuminance to Frequency Conversion článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Illuminance Sensing in Agriculture Applications Based on Infra-Red Short-Range Compact Transmitter Using 0.35um CMOS Active Device článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Psychometric Properties of Screening Questionnaires for Children With Handwriting Issues článek v časopise 2020