Projekty

Naše výzkumné týmy pracují na přibližně 50 různých výzkumných projektech financovaných Evropskou unií v rámci programů Horizont 2020, Horizont Europe, Digital Europe, ale i Grantovou agenturou ČR, T a dalšími finančními agenturami.

Vybrané projekty

Název projektu Druh projektu Rok zahájení řešení
Digital4Security Výukový projekt (Studentský projekt) 2023
Výzkum holistického modelu propojené kritické elektroenergetické a komunikační infrastruktury Aplikovaný výzkum 2023
Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia Aplikovaný výzkum 2023
Detekce anomálií v kritických infrastrukturách s využitím strojového učení 2023
Výzkum citlivosti dutých optických vláken na vlnění v akustickém spektru 2023
Distribuovaný optický-vláknový senzorický systém středního dosahu pro monitorování akustických vibrací a teploty na kritických infrastrukturách Aplikovaný výzkum 2023
Smart Charging a V2G komunikace pro AC nabíjecí stanice 2023
Krypto portál chytrého měření 2023
Nástroje pro verifikaci bezpečnosti kryptografických zařízení s využitím AI 2022
Ochrana datových toků ve sdílených dopravních prostředcích Aplikovaný výzkum 2022
Řízení zátěže v prostředí distribuované energetiky 2022
Využití umělé inteligence pro zajištění kybernetické bezpečnosti Smart City 2022
Národní ústav pro neurologický výzkum Aplikovaný výzkum 2022
Multi-protokolový integrační master systém s pokročilým monitoringem výroby Aplikovaný výzkum 2021
Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře Aplikovaný výzkum 2021
Perceptually motivated restoration of highly degraded audio signals Základní výzkum 2020
Pokročilá komunikační jednotka pro přenos měřených fyzikálních veličin v oblasti průmyslového Internetu věcí (IIoT) s využitím heterogenních technologií Narrowband IoT a LoRaWAN Aplikovaný výzkum 2020
Vývoj modulárního bezpečnostního systému RAINBOW Aplikovaný výzkum 2020
Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží Základní výzkum 2020
Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat Základní výzkum 2020