Projekty

Název projektu Druh projektu Rok zahájení řešení
Multi-protokolový integrační master systém s pokročilým monitoringem výroby Aplikovaný výzkum 2021
Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře Aplikovaný výzkum 2021
Perceptually motivated restoration of highly degraded audio signals Základní výzkum 2020
Pokročilá komunikační jednotka pro přenos měřených fyzikálních veličin v oblasti průmyslového Internetu věcí (IIoT) s využitím heterogenních technologií Narrowband IoT a LoRaWAN Aplikovaný výzkum 2020
Vývoj modulárního bezpečnostního systému RAINBOW Aplikovaný výzkum 2020
Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží Základní výzkum 2020
Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat Základní výzkum 2020
Architektura systému pro zabezpečený real-time monitoring energetických soustav Aplikovaný výzkum 2019
Hardwarově akcelerovaný systém pro přenos velkých souborů s kryptografickým zabezpečením Aplikovaný výzkum 2019
Výzkum a vývoj modulárního systému nabíjení elektromobilů Aplikovaný výzkum 2019
Pokročilé bayesovské metody trasování objektů pro medicínské zobrazování a mobilní komunikace Základní výzkum 2019
Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví Aplikovaný výzkum 2019
Synthesis of reliable electrical phantoms describing fractional impedance behavior of real-world systems Základní výzkum 2019
Hloubková hardwarová detekce síťového provozu pasivních optických sítí nové generace v kritických infrastrukturách Aplikovaný výzkum 2019
Zařízení pro vzdálené odečty fyzikálních veličin implementující režimy snížené spotřeby s využitím technologie Narrowband IoT v sítích SmartGrid Aplikovaný výzkum 2019
Pokročilý systém pro vnitřní 2D a 3D lokalizaci v reálném čase pro automatizaci, vizualizaci a řízení výrobních procesů v Průmyslu 4.0 – řešení na bázi MEMS a PDoA/AoA hybridních metod Aplikovaný výzkum 2019
Modulární systém pro bezpečný sběr dat v prostředí Průmyslu 4.0 Aplikovaný výzkum 2019
Modulární hardwarový akcelerátor pro kryptografické operace Základní výzkum 2019
Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru Aplikovaný výzkum 2019
Special projects for advanced research and technology in Europe 2019