Určování pohybu arteriální stěny pomocí sekvenčního bayesovského odhadu

Image
GAČR
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
GA17-19638S
Hlavní řešitel
Popis

Klinické vyšetření krční tepny na základě ultrazvukových videosekvencí je efektivní metoda pro diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění. Navrhovaný výzkumný projekt si klade za cíl dosáhnout významného pokroku v oblasti analýzy pohybu arteriální stěny prostřednictvím návrhu radikálně nové metodiky pro detekci a sledování "význačných bodů" umístěných na arteriální stěně v ultrazvukovém obraze. Tato nová metodika bude založena na inovativních statistických (bayesovských) modelech chování význačných bodů a na odpovídajících inovativních technikách pro více-objektové sledování. Nové a průkopnické aspekty těchto modelů a metod spočívají v jejich schopnosti (i) modelovat a využívat významné strukturální vlastnosti chování význačných bodů, (ii) učit se charakteristiky těchto strukturních vlastností z měřených dat a ve (iii) využití řídkosti význačných bodů pro zlepšení jejich detekce.

Klíčová slova
statistické modelování
sekvenční bayesovský odhad
zpracování obrazu
ultrazvuk
arterie
Druh projektu
Základní výzkum