Výukové laboratoře

Laboratoře

Výuka probíhá v moderních a špičkově vybavených laboratořích v našem fakultním kampusu. Podívejte se, kde můžete studovat.

#VodafoneUnilab - laboratoř sítí 5G+

V rámci laboratoře je pozornost soustředěna na komunikační technologie pro Internet věcí (IoT). Studenti se v rámci výuky konkrétně seznámí s bezdrátovými komunikačními technologiemi Narrowband IoT (NB-IoT), LTE Cat-M, LoRaWAN a Sigfox tj., Low-Power Wide-Area (LPWA) technologie a WiFi a Bluetooth Low Energy, tj., bezdrátové technologie s lokálním dosahem. Cílem výuky je přiblížit problematiku bezdrátových přenosů v rámci chytré infrastruktury (SmartGrids) a průmyslových datových přenosů (Industry 4.0). Pozornost je zaměřena zejména na optimalizaci bezdrátového datového přenosu (volba protokolů pro přenos dat) a zabezpečení, vzhledem k omezeným parametrům jednotlivých technologií. Jelikož je laboratoř přímo napojena na infrastrukturu telekomunikačních operátorů, lze zde provádět výzkumné aktivity týkající se vývoje nových komunikačních jednotek, které budou v budoucnu součástí průmyslových zařízení či zařízení pro měření fyzikálních veličin tj., elektroměry, vodoměry, plynoměry -- tyto zařízení nejsou v současné době schopné zabezpečených dálkových odečtů. S ohledem na unikátní možnosti testování (kdy je možné využít přístroje emulující části komunikační sítě operátorů) již probíhá úzká spolupráce na vývoji nových komunikačních jednotek či modulů a to jak s tuzemskými, tak zahraničními partnery.

Laboratoř kybernetické bezpečnosti

Laboratoř slouží k výuce a výzkumným aktivitám zaměřeným na kybernetickou bezpečnost. Studenti mohou plnit úlohy tzv. etického hackingu pomocí virtualizované infrastruktury, prakticky si vyzkoušet způsoby a důsledky napadení zařízení či služeb a následně i možnosti ochrany např. pomocí aplikačních firewallů. V laboratoři je instalována kvantová komunikační infrastruktura pro výuku a výzkum v oblasti kvantové bezpečnosti, jsou zde zařízení pro zátěžové testování, generování kybernetických útoků i vývoj na vysokorychlostních síťových kartách FPGA. Laboratoř je využívána také pro trénink kybernetické bezpečnosti na unikátní platformě BUTCA (Brno University of Technology Cyber Arena).

Laboratoř bezdrátových senzorových sítí - laboratoř inovací (sponzorována AT&T)

V laboratoři bezdrátových senzorových sítí se studenti mohou seznámit s bezdrátovými technologiemi vhodnými pro přenos dat ze senzorů na krátké a střední vzdálenosti, jako je např. IEEE 805.15.4x a jejich spojení do Internetu věcí či sítí Průmyslu 4.0. Studenti si mohou prakticky vyzkoušet realizaci různých typů senzorových sítí spolu s návrhem vhodného komunikačního protokolu a ověření pomocí analyzátorů spektra. Laboratoř je také věnována senzorům a jejich principům.

Laboratoř CISCO akademie

V laboratoři probíhá výuka komunikačních technologií pro sítě menšího a středního rozsahu na zařízeních CISCO. K dispozici je velký počet síťových zařízení - přepínače, směrovače a firewally. Zařízení jsou umístěna v šesti datových rozvaděčích. Studenti si prakticky vyzkouší fyzické sestavení různých typů sítí a konfiguraci síťových prvků. V laboratoři se také využívá OS Linux pro výuku síťových operačních systémů.

Laboratoř zabezpečovací techniky

V laboratoři si studenti prakticky vyzkoušejí nastavení a provoz moderních zabezpečovacích systémů. Konkrétně se jedná o poplachové zabezpečovací systémy, systém elektronické kontroly vstupu, dohledový videosystém, systém elektrické požární signalizace, systém ochrany zboží v obchodech a systémy k ochraně před odposlechem. Získané poznatky studenti mohou využít k fyzickému zabezpečení firem, organizací i domácností.

Laboratoř elektroakustiky a studiové techniky

V laboratoři se studenti seznámí s prvky elektroakustického zvukového řetězce od mikrofonů přes zesilovače a mixážní pulty, efektová a záznamová zařízení až po sluchátka, reproduktory a reproduktorové soustavy, včetně jejich využití při ozvučování malých i velkých prostorů. K vybavení laboratoře patří několik měřicích systémů pro měření elektroakustických a audio zařízení. Součástí laboratoře je i bezodrazová místnost a nahrávací studio s objemem 300 m3 skládající se z nahrávací a režijní místnosti.

Laboratoř přenosu dat

V laboratoři přenosu dat se mají možnost studenti zevrubně seznámit s celou řadou přenosových technologií, využívaných k přístupu do sítě internet. Jsou to zejména technologie VDSL 2 vplus a G.fast, využívané pro připojení až rychlostí 1 Gbit/s prostřednictvím telefonních kabelů, technologie DOCSIS, kterou zprostředkovávají přístup do sítě internet poskytovatelé kabelových televizí, technologie přenosu po silnoproudých vedeních PLC, technologie přenosu po optickém vlákně GPON a další.  Laboratoř přenosu dat je rovněž vybavena testery těchto technologií, osciloskopy a spektrálním analyzátorem, umožňující podrobnou analýzu a seznámení s těmito přenosovými technologiemi. 

Laboratoř přenosových médií a optických sítí

Laboratoř je zaměřena na praktické ověření teoretických znalostí v oblasti přenosových médií. Studenti se seznámí s vývojem přenosu po metalických vedeních, koaxiálních kabelech, strukturovaných kabeláží až po nejnovější přenosy po optických vláknech. Laboratoř je vybavena pro montáž a měření kvality přenosu, včetně případných poruch na těchto médiích. Z přístrojů jsou to svářečky optických vláken, měřiče útlumu, měřiče disperzí, hledače kabelů. V laboratoři je umístěn optický polygon vhodný pro testování a porovnání přístrojů různých výrobců. Vedle výuky je zde řešena řada výzkumných projektů zejména z oblasti využití optických vláken pro senzoriku. Bližší seznámení je možné dohledat na webových stránkách UTKO OPTOLAB.

Tady chci studovat!

Vyberte si svůj program