Výsledky výzkumu a vývoje

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Nezávislá pilotní studie využití analýzy zvukového signálu pro zvýšení bezpečnosti v dálničních tunelech studie 2021
Implementace komunikačních rozhraní v monitorovacích systémech přenosových soustav software 2021
Software pro generování datového provozu pro monitorovací a řídicí systémy TSO na protokolech ICCP-TASE.2 a IEC 60870-5-101 software 2021
Systém pro bezpečný přenos velkých souborů software 2021
FGIC44 – Fully controllable immittance converter funkční vzorek 2020
Approximal operator with application to audio inpainting článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Audio Inpainting: Revisited and Reweighted článek v časopise v databázi Web of Science 2020
A Survey and an Extensive Evaluation of Popular Audio Declipping Methods článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Advanced Parametrization of Graphomotor Difficulties in School-Aged Children článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Enhancement of Conventional Beat Tracking System Using Teager–Kaiser Energy Operator článek v časopise 2020
Measurement of slow and fast polarization transients on a fiber-optic testbed článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Intelligent Technical Textiles Based on Fiber Bragg Gratings for Strain Monitoring článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Towards Practical Deployment of Post-quantum Cryptography on Constrained Platforms and Hardware-Accelerated Platforms článek ve sborníku 2020
Integer-and Fractional-Order Integral and Derivative Two-Port Summations: Practical Design Considerations článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Design of Signal Generators Using Active Elements Developed in I3T25 CMOS Technology Single IC Package for Illuminance to Frequency Conversion článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Illuminance Sensing in Agriculture Applications Based on Infra-Red Short-Range Compact Transmitter Using 0.35um CMOS Active Device článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Psychometric Properties of Screening Questionnaires for Children With Handwriting Issues článek v časopise 2020
A Proper version of Synthesis-based Sparse Audio Declipper článek ve sborníku 2019
Psychoacoustically motivated audio declipping based on weighted l1 minimization článek ve sborníku 2019
Smart non-woven textiles with implemented FBG sensors for critical infrastructure protection článek ve sborníku 2019