Software pro analýzu obrazu z video streamu UAV a detekci objektů v daném perimetru.

Druh výsledku
software
Popis

Software slouží k detekci objektů a sledování jejich trajektorie ve scéně zachycené v obraze. K detekci a trasování objektů je využito standardních metod zpracování obrazu i pokročilých metod strojového učení a umělé inteligence. Hlavní část aplikace je vyvinuta pomocí jazyka Python, ke zpracování obrazu byla použita knihovna Python a k detekci objektů byl použit model konvoluční neuronové sítě YOLOv4.

Klíčová slova
počítačové vidění
bezpilotní letadlo
UAV
detekce objektů
sledování trajektorie
strojové učení
neuronová síť