Systém organizace ukládání a vizualizace naměřených dat

Druh výsledku
software
Popis

Aplikace pro vyčítání jednotek MEg (MEgA Meter) slouží pro „on-site“ vyčítání základních dat z jednotek měřicích zařízení a zvýšení efektivity vyčítání a snížení možnosti vzniku lidské chyby.
Hlavními přednostmi vytvořené aplikace jsou uživatelská přívětivost, automatizace vyčítacích, ukládacích a odesílacích procedur. Dále umožňuje aplikace provádět servisní úkony v rámci zařízení MEg a úpravu vybraných parametrů nastavení.

Klíčová slova
měření, univerzální monitor, on-site, android