Modulární platforma pro včasné zachycení infekčních pacientů

Druh výsledku
software
Popis

Inteligentní modulárního zdravotnický bezpečnostní systém pro včasné odhalování pacientů COVID-19, kteří vinou nepřesných testů vyskytnou mezi běžnými pacienty. Modulární systém bude napojen na informační infrastrukturu FN Olomouc a budou vytvořeny moduly umělé inteligence pro odhalování případů COVID-19 na základě obrazových dat (rentgen), rozborů krve a dotazníků příznaků onemocnění.

Klíčová slova
Covid-19, modulární systém, včasná detekce onemocnění Covid-19