Projekty

Název projektu Druh projektu Rok zahájení řešení
Hardwarově akcelerovaný systém pro přenos velkých souborů s kryptografickým zabezpečením Aplikovaný výzkum 2019
Výzkum a vývoj modulárního systému nabíjení elektromobilů Aplikovaný výzkum 2019
Pokročilé bayesovské metody trasování objektů pro medicínské zobrazování a mobilní komunikace Základní výzkum 2019
Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví Aplikovaný výzkum 2019
Synthesis of reliable electrical phantoms describing fractional impedance behavior of real-world systems Základní výzkum 2019
Hloubková hardwarová detekce síťového provozu pasivních optických sítí nové generace v kritických infrastrukturách Aplikovaný výzkum 2019
Zařízení pro vzdálené odečty fyzikálních veličin implementující režimy snížené spotřeby s využitím technologie Narrowband IoT v sítích SmartGrid Aplikovaný výzkum 2019
Pokročilý systém pro vnitřní 2D a 3D lokalizaci v reálném čase pro automatizaci, vizualizaci a řízení výrobních procesů v Průmyslu 4.0 – řešení na bázi MEMS a PDoA/AoA hybridních metod Aplikovaný výzkum 2019
Modulární systém pro bezpečný sběr dat v prostředí Průmyslu 4.0 Aplikovaný výzkum 2019
Modulární hardwarový akcelerátor pro kryptografické operace Základní výzkum 2019
Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru Aplikovaný výzkum 2019
Special projects for advanced research and technology in Europe 2019
Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti Aplikovaný výzkum 2019
Datový monitoring pro zvýšení spolehlivosti procesů chytrých továren Aplikovaný výzkum 2019
A network for dynamic wearable applications with privacy constraints Aplikovaný výzkum 2019
Autonomní systém pro detekci rizikových situací v dopravě založený na analýze obrazových sekvencí Aplikovaný výzkum 2019
Monitoring a management energetické soustavy v rozsáhlých komplexech budov kritické infrastruktury Aplikovaný výzkum 2019
Inovativní systém řízení a monitoringu nn a vn napěťových hladin energetických sítí chytrých měst Aplikovaný výzkum 2019
Národní centrum pro energetiku Aplikovaný výzkum 2019
Pokročilé bayesovské metody trasování objektů pro medicínské zobrazování a mobilní komunikace Základní výzkum 2019