Pokročilá komunikační jednotka pro přenos měřených fyzikálních veličin v oblasti průmyslového Internetu věcí (IIoT) s využitím heterogenních technologií Narrowband IoT a LoRaWAN

FAST/FEKT-J-20-6455
Hlavní řešitel
Popis

Předkládaný projekt cílí na realizaci pokročilého zařízení sloužícího k příjmu a odesílání dat z měření fyzikálních veličin v oblasti průmyslového Internetu věcí (IIoT). Klíčovým přínosem je přenos dat s využitím heterogenních komunikačních technologií Narrowband IoT (NB-IoT) a LoRaWAN tj., možnost kombinace odlišných technologií v závislosti na dynamicky se měnících parametrech prostředí. Projekt navazuje na předchozí, úspěšně dokončené, juniorské mezifakultní projekty FAST/FEKT-J-16-3344, FAST/FEKT-J-18-5365 a FAST/FEKT-J-19-5801.

Druh projektu
Aplikovaný výzkum