Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře

Image
MVČR
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra ČR
VJ01010008
Popis

Projekt je zaměřen na strategický dlouhodobý výzkum a vývoj systémů pro zabezpečení moderních komunikačních sítí. Projekt poskytne reálná data o efektivitě a připravenosti systémů pro zajištění bezpečnosti zejména kritických komunikačních systémů, umožní ověření praktické uplatnitelnosti QKD (kvantového ustanovení klíčů) a PQC (postkvantové kryptografie) v reálných aplikacích specifických pro ČR a bude dále rozvíjet témata, ve kterých je ČR svým výzkumem jedinečná (např. optické senzory, hardwarově akcelerované šifrování na rychlostech nad 100 Gbps, přenosy ultrastabilních veličin atp.). Mimo klíčových výzkumných témat identifikovaných výše obsahuje projekt také aktivity zaměřené na vzdělávání a praktické školení odborníků z praxe, zejména ve státní sféře.

Klíčová slova
kyberbezpečnost
kryptologie
komunikační technologie
šifrování
ustanovení klíčů
hardwarová akcelerace
počítačové sítě
Druh projektu
Aplikovaný výzkum