Internet věcí, Průmysl 4.0 a senzorika

Hlavní výzkumné činnosti

 • Průmyslové komunikační systémy (ověření komunikačních parametrů LPWA technologií pro přenos M2M dat v rámci Průmyslu 4.0)
 • Průmyslové sítě a řídící systémy (nová řešení automatizace, digitalizace, lokalizace a inventarizace, komunikační průmyslové protokoly, přenosové technologie s minimální odezvou a vysoké spolehlivostí, pokročilá virtualizace a kyber-fyzikální systémy, IT/OT konvergence, řídící systémy, programovatelné automaty - PLC, zavádění technologických řešení v rámci konceptů průmysl 4.0 a chytrých továren)
 • Využití elektronických nositelností v průmyslových aplikacích (výzkum nových komunikačních technologií a protokolů pro nositelné zařízení)
 • Chytrá domácnost (návrh agregačních mechanismů pro zpracování dat v rámci chytré domácnosti či automatizovaných budov, vývoj predikčních algoritmů pro automatické upravení parametrů domácnosti na základě uživatelských návyků)
 • Optické vláknové senzory (měření teploty, tlaku a vibrací bodovými a distribuovanými senzorickými systémy; návrh a realizace senzorických systému - fázově citlivé OTDR, Ramanovské OTDR, interferometry, FBG mřížkové senzory; evaluační měření)

Laboratorní vybavení

 • Širokopásmový tester rádiové komunikace Rohde & Schwarz CMW500.
 • Univerzální frekvenční analyzátor Rohde & Schwarz TSMW.
 • Ruční testery pro ověření komunikačních parametrů LPWA technologií.
 • Generátory dat pro průmyslové komunikační protokoly např. DLMS/COSEM či Wireless M-BUS.
 • Automatické útlumové články pro měření citlivosti v případě licenčních či bezlicenčních komunikačních modulů.
 • Proudové sondy pro měření spotřeby konstruovaných zařízení.
 • Spektrální analyzátor pro FBG vláknové mřížky
 • Distribuovaný systém pro měření teploty a mechanického napětí

Výzkumné skupiny

Partneři

 • Firmy: AT&T, Vodafone Czech Republic, A1 Telekom Austria Group, UniPi.technology, Rohde & Schwarz Czech Republic, Siemens Czech Republic. Free Horizons s.r.o., E.ON Distribuce a.s., ČEZ Distribuce, ZPA Smart Energy A.s., BD SENSORS, s.r.o., Lan2M, TriWave Tech s.r.o., GreyCortex s.r.o., SEWIO s.r.o., FreeHorizons s.r.o., ORANGE SK,  Optical Solutions, s.r.o.,  CESNET; DFC design, HUBER+SUHNER, Networkgroup, PROFiber NETWORKING, PROFIcomms
 • Výzkumné instituce a školy: Tampere University, Finsko; RUDN University, Rusko; National Taiwan University of Science and Technology, Tchaj-wan; University of Oulu, Oulu; STUBA, Slovensko; NTNU, Norsko; VŠB - TUO, Česká republika; Technical University Vienna, Rakousko; Akademie Věd ČR, Česká republika; University of Sarajevo, Bosna a Hercegovina; University of Ljubljana, Slovinsko

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

 • Platforma pro vizualizaci a správu NB-IoT zařízení
 • GenTMS; Modular platform for traffic management in Smart City ecosystem
 • OSGi Smart Hub 1.0; OSGi-based Smart Hub Platform
 • Smart Multi-Purpose Home Gateway for Different Home Automation Services
 • Home 4.0; Voice-assisted Smart Home within the Internet of Things Platform
 • Modulární optický reflektometr pro měření akustických vibrací v blízkém okolí vlákna
 • Distribuovaný optický vláknový senzorický systém na principu duálního Machova-Zehnderova interferometru s využitím frekvenčního posuvu

Projekty/Průmyslové zakázky