Agregační brána pro zabezpečený přenos dat z okamžitých měření fyzikálních veličin

FAST/FEKT-J-16-3344
Hlavní řešitel
Popis

Předkládaný projekt cílí na realizaci multi-technologického celku, agregační komunikační brány, sloužící k příjmu a odesílání velkého množství dat z různorodých měřicích zařízení. Základním stavebním kamenem budou kyber-fyzikální systémy složené ze softwaru, senzorů, procesu a komunikačních technologií. Cíle projektu vychází z aktuálních potřeb trhu a progresivního vývoje oblastí Průmyslu 4.0 a Internetu věcí. Projekt řeší nové výzvy interoperability různorodých technologií a systémů spojovaných do jednoho funkčního celku.

Klíčová slova
Agregační brána
průmysl 40
Zabezpečný přenos dat
Druh projektu
Aplikovaný výzkum