Vývoj komunikační komunikační jednotky pro přenos dat s využitím technologie Narrowband IoT (NB-IoT)

Popis

Vyvinuté komunikační zařízení je schopné odesílat data z připojených senzorů (prostřednictvím standardizovaných či proprietárních komunikačních technologií či protokolů) směrem k vzdálenému serveru, kde následně probíhá vyhodnocení/zpracování dat. Zasílání dat je realizováno s využitím nově nastupující technologie NB-IoT. Demonstrátor je navržen jako multiplatformní z pohledu možnosti připojení externích senzorů a tím pádem rozšíření využitelnosti pro přenos M2M (Machine-to-Machine) dat v rámci platformy Internetu věcí či Průmyslu 4.0

Druh projektu
Komerční zakázka
Partneři

Vodafone Česká republika

Hlavní výsledky
  • Technická zpráva tzv. technical report.
  • Prototyp: NB-IoT komunikační jednotka.