Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur

Image
MVČR
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra ČR
VI20172020067
Popis

Výzkum možností a konstrukcí funkčních průmyslových textilií s optickými senzorickými elementy pro distribuované a kvazi-distribuované snímání teplot, tlaku, deformací, chemických změn (únik kapalin, páry, apod.) pro detekci stavu a změn kritických infrastruktur, případně v blízkém okolí kritických infrastruktur. Výsledné řešení umožní detekci nežádoucích a závažných dějů souvisejících se zásahem osob, živelných událostí nebo technických poruch.

Klíčová slova
inteligentní textilie
vláknový senzor
snímání neelektrických veličin
Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři

PROFIcomms s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava