Zařízení pro vzdálené odečty fyzikálních veličin implementující režimy snížené spotřeby s využitím technologie Narrowband IoT v sítích SmartGrid

FAST/FEKT-J-19-5801
Hlavní řešitel
Popis

Předkládaný projekt cílí na realizaci nízkovýkonového zařízení, sloužícího k příjmu a odesílání dat z měření fyzikálních veličin z koncových zařízení s využitím komunikační technologie Narrowband IoT. Základem budou kyber-fyzikální systémy složené ze softwaru, senzorů a komunikačních technologií. Cíle projektu vychází z aktuálních potřeb trhu a progresivního vývoje oblasti inteligentních sítí (SmartGrid). Projekt navazuje na předchozí, úspěšně dokončené, juniorské mezifakultní projekty FAST/FEKT-J-16-3344 a FAST/FEKT-J-18-5365.

Druh projektu
Aplikovaný výzkum