Výzkum holistického modelu propojené kritické elektroenergetické a komunikační infrastruktury

Image
MVČR
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra ČR
VK01030109
Popis

Projekt plynule navazuje na předchozí řešené projekty obou uchazečů a využívá tak dosažených výsledků i know-how řešitelů vyúsťující ve vytvoření interdisciplinárního týmu a posunu problematiky do komplexní roviny kritické infrastruktury. Konkrétně se projekt zaměřuje na část elektroenergetickou a komunikační (tedy z pohledu datových komunikačních sítí, dohledových řídících sítí a relevantních rizik).

Klíčová slova
komunikace
energetika
Rizika
Modelování
Druh projektu
Aplikovaný výzkum