Výzkum citlivosti dutých optických vláken na vlnění v akustickém spektru