Detekce anomálií v kritických infrastrukturách s využitím strojového učení