Výsledky výzkumu a vývoje

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Systém organizace ukládání a vizualizace naměřených dat software 2022
Platforma využívající prvků rozšířené reality pro různé aplikace software 2022
Classification of Events Violating the Safety of Physical Layers in Fiber-optic Network Infrastructures článek v časopise v databázi Web of Science 2022
Physical Layer Components Security Risks in Optical Fiber Infrastructures článek v časopise v databázi Web of Science 2022
Cable Monitoring Using Broadband Power Line Communication článek v časopise v databázi Web of Science 2022
Roll-out chytrých elektroměru s NB-IoT/LTE Cat M – reálné zkušenosti článek ve sborníku 2022
Kybernetická bezpečnost chytrých elektroměru s NB-IoT/LTE Cat M – reálné zkušenosti článek ve sborníku 2022
Insights into the Issue of Deploying a Private LoRaWAN článek v časopise v databázi Web of Science 2022
Investigating the Possibilities for Simulation of the Interconnected Electric Power and Communication Infrastructures článek v časopise v databázi Web of Science 2022
Software pro analýzu obrazu z video streamu UAV a detekci objektů v daném perimetru. software 2022
Řídící software UAV pro řízený a autonomní provoz software 2022
Modulární platforma pro včasné zachycení infekčních pacientů software 2022
Generátor dat dle DLMS Security Suite software 2022
Mozart effect in epilepsy: Why is Mozart better than Haydn? Acoustic qualities‐based analysis of SEEG článek v časopise v databázi Web of Science 2021
Post-Quantum Era Privacy Protection for Intelligent Infrastructures článek v časopise v databázi Web of Science 2021
Software pro vizualizaci software 2021
Implementace kryptomechanismů software 2021
Nezávislá pilotní studie využití analýzy zvukového signálu pro zvýšení bezpečnosti v dálničních tunelech studie 2021
Implementace komunikačních rozhraní v monitorovacích systémech přenosových soustav software 2021
Software pro generování datového provozu pro monitorovací a řídicí systémy TSO na protokolech ICCP-TASE.2 a IEC 60870-5-101 software 2021