Energetika a Smart Grids

Hlavní výzkumné činnosti

 • Inteligentní měření (návrh komunikační infrastruktury, testování a integrace přenosových technologií - drátových i bezdrátových, systémy reakce na poptávku - demand response, koncept chytré domácnosti, zapojení zákazníka a regulační rámec, zpracování dat a predikce)
 • Chytré sítě, infrastruktura a ostrovní provozy (metodiky testování nových přenosových a komunikačních technologií, problematika chytrých rozvoden a distribučních trafostanic, technologie přenosu dat po elektrickém vedení - PLC, integrace a problematika městských provozů, black-out problematika, spolehlivost a dostupnost řídících i monitorovacích systémů typu SCADA)
 • E-Mobilita (komunikační řešení pro zvýšení spolehlivosti, problematika interoperability, bezpečná infrastruktura, ověřování vhodnosti přenosových technologií a jejich integrace) 
 • Inteligentní budovy (analýza a implementace komunikačních technologií a protokolů pro automatizaci budov, návrh, ověření a integrace agregačních mechanismů pro sběr dat v rámci autonomních budov, dohledová a vizualizační platforma pro kontrolu objektů)
 • Prototypování, simulace, modelování a testování (experimentální vývoj a konstrukce koncových komunikačních i přenosových prvků pro spolehlivé a bezpečné infrastruktury, ověření návrhu komunikačních zařízení, předcertifikační testování)

Laboratorní vybavení

 • Polygon pro testování komunikace chytrých elektroměrů
 • SCADA komunikační polygon pro funkční a zátěžové testy
 • Zátěžové generátory provozu DLMS, 61850, 60870-5-104
 • EXFO FTB-Pro přenosný tester pro měření komunikačních parametrů a QoS
 • Analyzátor frekvenčního pásma R&S®TSMW

Výzkumné skupiny

Partneři

 • Firmy: E.ON Distribuce, ČEZ Distribuce, MEgA - Měřící Energetické Aparáty, ABB, Sewio Networks, GINA Software, GreyCortex, Free Horizons, PREdistribuce, Trustport, Siemens CZ/Rakousko, ZPA Smart Energy a.s.
 • Výzkumné instituce a školy: Tampere University, Finsko; University of Oulu, Finsko; City, University of London, UK; NTNU, Norsko; University of Liechtenstein, Lichtenštejnsko; Télécom ParisTech, Francie; STUBA, Slovensko; VŠB - TUO, CZ

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

 • Studie Rozhraní na zákazníka a Kybernetická bezpečnost pro Národní akční plán pro chytré sítě
 • Prototyp NB-IoT senzoru pro kontrolu katodické ochrany plynovodu u kontrolních bodů
 • Generátor velkých objemů dat pro komunikační protokoly kritické energetické infrastruktury
 • Komunikační jednotka ETH a LTE s IPSec pro nasazení v energetice
 • Energetický testovací polygon
 • Testování kybernetické bezpečnosti chytrých elektroměrů - soulad s vyhláškou č. 359/2020 Sb. či DLMS Security Suite 1 a 2 (testování pro EG.D i samotné zahraniční výrobce)
 • Komunikační jednotka NB-IoT/LTE Cat. M1 k statickým elektroměrům (nasazeno 200ks v distribuční síti ČEZd)
 • Výkonový transkonduktanční zesilovač se spínaným koncovým stupněm (komerčně využívaný užitný vzor) 
 • Kybernetická aréna pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti (využíváno např. Střední průmyslovou školou v Třebíčí, Tampere University, ...) 
 • S bezpečností chytrých elektroměrů pomůžou elektrotechnici z VUT