Návštěva AT&T a stvrzení další spolupráce

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2023 naši fakultu navštívili zástupci z firmy AT&T za účelem diskuse o vzájemné spolupráci v oblastech síťových technologiích 5G/6G a využití umělé inteligence.

Autor: Nikola Číková
Autor: Nikola Číková

Vědecko-výzkumné aktivity s Ústavem telekomunikací vyústily z dlouhodobé spolupráce v oblasti vzdělávání a práce ve společné laboratoři AT&T Innovation Lab. V této laboratoři si studenti vymyslí a následně realizují své vlastní projekty, jejichž součástí jsou komunikační technologie využívané v oblasti internetu věcí (IoT) a průmyslu 4.0. Zároveň si tak mohou bezprostředně ověřit funkčnost svého nápadu v praxi. Diskuse se zástupci AT&T směrovala také k rozšíření této laboratoře o nové technologie využívané právě pro návrh a vývoj moderních IoT zařízení a aplikací.
 

„Unikátní propojení akademického a průmyslového prostředí přináší benefity oběma stranám“ společně potvrdili Tomáš Kratochvíl, proděkan FEKT VUT pro vnější vztahy a Dan Conolly, Assistant Vice President AT&T.

Ze společné schůzky vyplynulo, že více jak osmiletá spolupráce s AT&T by se i nadále měla rozvíjet a přinášet s sebou dostupnost těch nejmodernějších technologií studentům naší fakulty.