BUTCA poskytuje trénink kybernetické bezpečnosti Univerzitě obrany

Minulý týden proběhl na FEKT další trénink studentů Univerzity obrany (UNOB) na platformě BUTCA (Brno University of Technology Cyber Arena). Posláním BUTCA je především výuka a osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti. Implementace BUTCA do rozšiřující se sítě škol napomáhá větší vzdělanosti v této oblasti.

Dubnový trénink studentů UNOB na platformě BUTCA stvrdil spolupráci s UNOB započatou v roce 2023, kdy v květnu stejného roku proběhlo první školení studentů UNOB v kybernetické bezpečnosti. I letos si tak mohli studenti magisterského studijního programu Kybernetická bezpečnost, vyučovaného na UNOB, pomocí tréninkové platformy BUTCA vyzkoušet praktický trénink. Každý student měl své individuální interaktivní prostředí, ve kterém řešil praktické výzvy zadaného scénáře, a to od aplikační až po síťovou vrstvu.


Trénink studentů Univerzity obrany na platformě BUTCA na FEKT VUT v Brně | Autor: Nikola Číková

Cílem tréninku bylo nejen najít zranitelnosti a slabiny testovaného systému, ale také představit možnosti jejich odstranění. Studenti se tak naučili jak útoku zamezit tak, aby vůbec nenastal, a také aby jeho případné dopady byly minimální. V současnosti probíhá integrace BUTCA do výuky na UNOB a od příštího akademického roku budou mít studenti platformu k dispozici přímo z UNOB. „Bude se jednat o vzdálený přístup, kdy se studenti UNOB přes webový prohlížeč připojí do prostředí naší kybernetické arény. Obecně můžeme říci, že díky vzdálenému přístupu tak pro jakoukoliv instituci, která si trénink v platformě objedná, odpadá řešení možných technických problémů na jejich straně“, upřesňuje Willi Lazarov, jeden z hlavních tvůrců a lektorů BUTCA, z Ústavu telekomunikací FEKT.

Jeden z hlavních tvůrců a lektorů BUTCA Willi Lazarov (vlevo) při tréninku studentů UNOB | Autor: Nikola Číková

O platformu BUTCA v poslední době projevila zájem i Univerzita Hradec Králové. Jelikož je kybernetická aréna určena primárně pro výuku, byla již integrována i na Střední průmyslové škole Třebíč a chystá se její spuštění na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni. Možnost nasazení BUTCA na dalších středních školách je v jednání. Kybernetická aréna vyvinutá na Ústavu telekomunikací tak napomáhá středním školám i z pohledu nedostatku učitelů, se kterým se momentálně potýkají. Díky BUTCA učitel ve třídě působí jako dozor, jelikož platforma studenty sama provádí a poskytuje jim v případě potřeby nápovědy. „Vyučující se může více věnovat studentům, kteří pomoc potřebují, a sám se také díky intuitivní navigaci na platformě BUTCA proškolí," dodává Willi Lazarov.

Úspěšnou spolupráci si pochvaluje i Ladislav Havlát, zástupce ředitele třebíčské průmyslovky, který výše uvedené potvrzuje: „My jsme samozřejmě velmi rádi, že můžeme takto spolupracovat s vysokou školou, protože nám to dává jiný způsob výuky, a hlavně nám to řeší i nedostatek kvalifikovaných učitelů, protože to je samozřejmě v současnosti velký problém."

BUTCA cílí především na průmysl, přesněji řečeno na kybernetické útoky směřované na průmyslovou infrastrukturu. V současné době je tak na platformě možné simulovat kybernetické útoky na čistírnu odpadních vod, průmyslovou balící linku, pivovar, přenosovou soustavu a chytré elektroměry. Všech těchto 5 témat z oblasti průmyslu existuje ve formě polygonu na fakultě, tedy i v podobě fyzické. Nově se připravuje polygon pro oblast dopravní infrastruktury.

Další plány s platformou BUTCA
V druhé půli dubna bude BUTCA přítomna na Národním finále soutěže v kybernetické bezpečnosti v Českých Budějovicích. V květnu bude realizován trénink další skupiny studentů z UNOB. O měsíc později si kybernetickou arénu na FEKT vyzkouší studenti z Gymnázia Orlová, Gymnázia kapitána Jaroše, SPŠ Brno, Purkyňova a SPŠ Třebíč. U gymnázií jde hlavně o osvětu a zatím se nenasazuje do výuky tak jako v případě průmyslových škol, kde je kybernetická bezpečnost již zakomponována do vyučovaných předmětů. BUTCA bude letos poprvé součástí Letní školy Kybernetické bezpečnosti, kterou organizuje Centrum kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, UNOB a od letošního roku také VUT. Mimo sektor školství je rozjednaná spolupráce s městem Plzeň, které buduje tzv. digitální dvojče města. Pro tento projekt připravují vědci z Ústavu telekomunikací jak fyzický polygon pivovaru a balící linky, tak i jejich virtuální verze.

Doplnění dalšího článku v oblasti vzdělávání představuje Program profesního vzdělávání v kybernetické bezpečnosti (proCyber), o kterém jsme již informovali dříve https://www.vut.cz/vut/aktuality-f19528/vut-otevira-nove-studijni-programy-resit-budou-aktualni-prumyslove-problemy-d254828.