Jak s námi spolupracovat

Jak s námi spolupracovat

S naším ústavem spolupracuje řada průmyslových partnerů, vzdělávacích institucí včetně zahraničních partnerů. Vyberte si sami tu nejlepší cestu k nám. V případě zájmu o spolupráci ve studijní oblasti kontaktujte doc. Ing. Petra Číku, Ph.D., v případě zájmu o spolupráci ve vědě a výzkumu kontaktujte doc. Ing. Jiřího Hoška, Ph.D.

Studijní oblast

Zjistit více

Věda a výzkum

Zjistit více
Studium a profesní vzdělávání

Studijní oblast

Témata studentských projektů

Rádi uvítáme témata na diplomové nebo bakalářské práce z vaší společnosti. Získáte tak možnost si zároveň vytipovat vhodné kandidáty na pracovní pozice ve vaší firmě. 

Přednášky a semináře

Přednášky a semináře odborníků z praxe jsou u nás vždy vítány. Posluchači získají nové informace a náhled na prezentovanou problematiku. 

Konference pro studenty

Náš ústav organizuje nebo je spoluorganizátorem konferencí pro studenty i středoškoláky z cílem zvýšit povědomí o technice. V případě vašeho zájmu můžeme naplánovat a uspořádat společně s vámi konferenci. Budeme rádi, když nás v tomto úsilí podpoříte. 

Podpora výukového procesu

Naši absolventi dlouhodobě prokazují velmi dobré znalosti v oboru. To se samozřejmě neobejde bez kvalitního vzdělávacího procesu a výuky v laboratořích. Přednášky ve vybraných odborných předmětech nebo podpora při pořizování unikátních zařízení a technologií do laboratoří je další z možných oblastí spolupráce. Budeme rádi, když se s námi spojíte, abychom vymysleli vhodnou formu spolupráce. 

Trénink a praktická školení v oblasti kyberbezpečnosti

Ústav telekomunikací pořádá školení a praktické hands-on workshopy pro laiky i experty orientované na kybernetickou bezpečnost. Obvykle se jedná o vzdělávací kurzy zaměřené na moderní kryptografii, zátěžové testování či etický hacking, dále pak o úzce specializované kurzy zaměřené na konkrétní aplikace (např. kyberbezpečnost v energetice, průmyslu či mobilních sítích).

Trénink a praktická školení v oblastí síťových technologií

Nabízíme kurzy Cisco Akademie www.netacad.com pro veřejnost. Tyto kurzy se zabývají teorií síťové komunikace, správou síťových prvků a optimalizací provozu. Kurzy pokrývají základní úroveň CCNA (Cisco Certified Network Associate) a pokročilou úroveň CCNP (Cisco Certified Network Professional). Nabízíme i navazující kurz zabývající se bezpečností. Kurzy jsou vyučovány ve specializované laboratoři s velkým počtem zařízení firmy Cisco, které umožňují sestavení vlastní výukové sítě pro každého studenta. Vedle kurzů Cisco akademie nabízíme také školení MikroTik akademie. 

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Smluvní výzkum

Máme mnohaleté zkušenosti s řešením drobných i velkých zakázek pro řadu našich průmyslových partnerů. 

Společné dotační projekty

Jsme partnery řady průmyslových podniků při řešení různých dotačních projektů na národní i mezinárodní úrovni ve formě velkých konsorcií.