Smartbox

Smartbox

Unikátní technické řešení pro chytré měření a řízení zátěže v energetických sítích. 

Smartbox umožňuje transformaci již nasazených elektroměrů směrem k chytrému zařízení se zajištěnou kyberbezpečností v rámci 5G+ inteligentní infrastruktury.

Připojením Smartboxu na zákaznické rozhraní elektroměru se umožní poskytování flexibility a řízení v reálném čase pro zajištění úspor.

#zlatyAMPER2024

Smartbox nabízí

Snadné připojení k existujícím měřidlům, které nenaplňují současné požadavky na kybernetickou bezpečnost a komunikační dostupnost, ale stále mají platnou životnost pro měření. Připojením Smartboxu je stávajícím zařízením umožněno zapojení do chytrých sítí a tím zpřístupněny nové funkcionality jako zabezpečené řízení zátěže v reálném čase pro účely flexibility.

Připojením Smartboxu na rozhraní zákazníka elektroměru se umožnění řízení a regulace výroby a spotřeby za odběrným místem, především pro domácí dobíjecí stanice, domácí fotovoltaické systémy, bateriové systémy, tepelná čerpadla či elektrické ohřívače vody.

 

Přínosy:

 • Realizace významných úspor pomocí automatizovaného řízení spotřeby a výroby zařízení za odběrnými místy.
 • Zajištění kompatibility a interoperability několika komunikačních technologií, standardů či rozhraní prvků spotřeby a výroby elektrické energie od různých výrobců a tím zajištění možnosti připojení k centrálnímu uzlu pro konkrétní energetické úspory.

 

Funkcionality:

 • Komunikace v reálném čase s využitím mobilních sítí 5G-IoT (Narrowband IoT, LTE Cat-M).

 • Kyberbezpečnost dle přílohy č. 4 k Vyhlášce č. 359/2020 Sb., soulad s FIPS 140-2, NIST a NÚKIB.

 • Univerzální návrh s možností aktuálních  standardů (Matter), protokolů (Thread) a napojení na automatizační systémy (Home Assistant, Open HAB).


 

 


Koncept a parametry Smartboxu 

 • Technologie 5G+ (NB-IoT a LTE Cat-M1).
 • Bezpečnost dle přílohy č. 4 k Vyhlášce č. 359/2020 Sb., soulad s FIPS 140-2, NIST a NÚKIB.
 • Možnost využití aktuálního standardu Matter a bezdrátového protokolu Thread nebo napojení na Home Assistant.
 • Respektování mezinárodních standardů pro smart metering (DLMS/COSEM).
 • Kompromis mezi funkčností, ekonomičností a bezpečností.
 • Komunikace v reálném čase.
 • Univerzálnost – možnost využít i pro:
 • Konverze informace pro řízení koncového prvku.
 • Definované povely na straně centrály a Smartboxu (HLR, PR, LLR).

 


Přínosy:

 • Realizace významných úspor pomocí automatizovaného řízení spotřeby a výroby zařízení za odběrnými místy.
 • Zajištění kompatibility a interoperability několika komunikačních technologií, standardů či rozhraní prvků spotřeby a výroby elektrické energie od různých výrobců a tím zajištění možnosti připojení k centrálnímu uzlu pro konkrétní energetické úspory.

Funkcionality:

 • Komunikace v reálném čase s využitím mobilních sítí 5G-IoT (Narrowband IoT, LTE Cat-M).

 • Kyberbezpečnost dle přílohy č. 4 k Vyhlášce č. 359/2020 Sb., soulad s FIPS 140-2, NIST a NÚKIB.

 • Univerzální návrh s možností aktuálních  standardů (Matter), protokolů (Thread) a napojení na automatizační systémy (Home Assistant, Open HAB).

Inovace:

 • Poskytování flexibility
 • Load balancing
 • ochrana duševního vlastnictví, užitný vzor spisová značka D5372/Ve
 • Připravenost na nejnovější standardy ISO/IEC15118, OCPP 2.0.x

 Existující komerční potenciál


Budoucí komerční potenciál

 • Nasazení v rámci ukončení HDO pro řízení zátěže, — Smart Charging a V2G komunikace pro AC nabíjecí stanice TK05020114
 • Nasazení v rámci komunitní energetiky pro řízení střídačů, wallboxu či nabíjecích stanic — Řízení zátěže v prostředí distribuované energetiky TK04020195
 • Nasazení pro asistovaná měření na daném odběrném místě Analýza radiové komunikace a komunikačních parametrů TN02000025 
 • Nasazení pro zátěžové testování centrály, HES, komunikační infrastruktury a souvisejících prvků v rámci konceptu chytrého měření (spolupráce s EG.D)

Aktuální komerční využití:

 • V letech 2022 a 2023 Ústav Telekomunikací VUT v Brně vyvinul a vyrobil 200ks Smartboxů, které následně nasadil v distribuční síti ČEZ Distribuce (smlouva o dílo).
 • Smartbox byl v roce 2023 a 2024 komerčně využit jako součást testovacího prostředí pro expertní testování kybernetické bezpečnost chytrých elektroměrů (zahraničních výrobců Sanxing (Čína), Landis+Gyr (Švýcarsko), Meter&Control (Slovinsko) – smluvní výzkum).
 • V procesu ochrana duševního vlastnictví 

Potenciál prodeje do zahraničí zajišťuije:

 • Interoperabilita se stávajícími měřidly
 • Univerzálnost/modularita pro různé scénáře
 • Škálovatelnost pro různé komunikační technologie
 • Kyberbezpečnost v souladu s funkčností a ekonomičností v energetice 

2016 

 • Zahájení spolupráce s distribučními společnostmi na konceptu chytrého měření (NAP SG, ČSRES). Prvotní vývoj testovacích zařízení s využitím 5G-IoT technologií (Vodafone).

2017

 • Začátek testování komunikačních parametrů 5G-IoT technologií v reálných lokalitách, oficiální spuštění technologie NB-IoT (Vodafone).

2018

 • Tvorba specifikací pro chytré měření (rozhraní na zákazníka a kybernetická bezpečnost - Příloha č. 4 k vyhlášce č. 359/2020 Sb.)

2019

 • Spuštění laboratoře #VodafoneUniLab, prezentace možností 5G-IoT technologií pro průmysl.

2020

 • Začátek spolupráce s ČEZ Distribuce, a. s.; EG.D, a.s.; ZPA Smart Energy a.s. na vývoji Smartboxu.

2021

 • Vývoj Smartboxu, laboratorní testování a začátek testování technologie LTE Cat-M (součást 5G sítí).

2022

 • První nasazení Smartboxu v distribuční sítí ČEZ Distribuce a EG.D, oficiální spuštění LTE Cat-M, rozšíření komunikačních možností Smartboxu (NB-IoT a LTE Cat-M). 

2023

 • Dokončení vývoje a plné nasazení v produkčním prostředí. Využití pro testování kybernetické bezpečnosti a pro řízení zátěže.

2024

 • Pokračování spolupráce s distributory při vývoji Smartboxu směrem k flexibilitě a load balancingu. 


 

Naši významní partneři a zákazníci

ČEZ Distribuce, a. s.  |  EG.D, a.s.   |  ZPA Smart Energy a.s.

 


 

Chcete s námi spolupracovat?

Kontaktujte nás. K našim vizím a technickému zázemí, jsme vám k dispozici.  Novým výzvám klademe důraz.

Kontakt:    Ján Sláčik,     Petr Mlýnek 
E-mail:    slacik@vut.cz,     mlynek@vut.cz
     Tel.: +420 777 461 835,    +420 541 146 960