Umělá inteligence

AI - Ústav telekomunikací

Naši významní partneři a zákazníci

2N  |  Audified  |  AŽD Praha  |  ČEPS  |  Honeywell  |  JIMI CZ  |  Konica-Minolta  |  Tokoz  |  3S

Zaměřujeme se na

 • aplikovaný výzkum v oblasti umělé inteligence a zpracování dat
 • spolupráci se soukromým sektorem
 • vývoj end-to-end komplexních AI řešení

Řešíme

 • Počítačové vidění: analýza RGB a multispektrálního obrazu
 • Detekce anomálií: identifikace odchylek v obrazu a ve velkých datasetech
 • Predictive analytics: prediktivní modelování a analýza
 • Biomedicína: aplikace pro e-zdraví a telemedicínu
 • Biometrie a anonymizace: Identifikace a ověřování osob na základě rozpoznávání obličeje, pokročilá anonymizace obličejů, extrakce sekundárních biometrických a nebiometrických znaků - věk, pohlaví atd.
 • Zpracování přirozeného jazyka: analýza textu, sentimentová analýza
 • Generativní modely: vytváření nových, jedinečných datových vzorů
 • Deep Learning: neuronové sítě a hluboké učení
 • Reinforcement Learning: Zpětnovazební učení a optimalizace

Spolupracujte s námi v oblastech

 • výzkumu a vývoje: vytváření inovativních řešení
 • proof of concept: rozpracování inovačních konceptů
 • prototypování a Implementace: testování a optimalizace
 • evaluace a optimalizace: vyhodnocení efektivity a výkonnosti

Chcete s námi spolupracovat?

Nebojte se nám napsat e-mail nebo nám zavolat. Domluvíme si schůzku a prodiskutujeme, jak Vám můžeme pomoci. Jsme otevření novým výzvám!

Kontakt: Radim Burget (vedoucí týmu Umělé intelgience)
E-mail: burgetrm@vut.cz
tel.: +420 541 146 933