Monitoring a management energetické soustavy v rozsáhlých komplexech budov kritické infrastruktury

Image
MVČR
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra ČR
VI20192022111
Popis

Projekt se zabývá aplikovaným výzkumem systému pro monitorování a managementu chodu energetických soustav v rozsáhlých komplexech budov kritické infrastruktury (především v nemocnicích).

Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Hlavní výsledky

Monitor elektrických veličin a komunikační jednotka

Na co se zaměřujeme?

•    speciální požadavky napájecích sítí v nemocničních komplexech
•    naplnění požadavků kybernetické bezpečnosti
•    naplnění norem např. ČSN EN 332000-7-710 (ČSN 33 2140) 
•    pokročilá analýza a vyhodnocení dat
•    zpracování dat v reálném čase

Co řešíme?

•    vývoj univerzálních monitorů a indikátorů
•    vývoj komunikačních jednotek a snímačů
•    návrh monitorovacích bodů a následná implementace
•    návrh infrastruktury a napojení na stávající systémy
•    vyhodnocení a analýzy dat (napětí, nadproudy, kvalita…)
•    návrh nastavení řídích jednotek a startů dieselagregátů

Co výsledné řešení umožní?

•    dispečerské řízení energetické soustavy komplexu budov
•    online přehled o poruchových stavech a efektivitě chodu
•    analýza správného chodu záložních systémů
•    optimalizované plánování rozvoje energetického systému
•    preventivní analýzy a predikce kritických stavů
•    snížit riziko ohrožení zdraví i života pacientů