Monitoring a management energetické soustavy v rozsáhlých komplexech budov kritické infrastruktury

Image
MVČR
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra ČR
VI20192022111
Popis

Projekt se zabývá aplikovaným výzkumem systému pro monitorování a managementu chodu energetických soustav v rozsáhlých komplexech budov kritické infrastruktury (především v nemocnicích).

Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Hlavní výsledky

Monitor elektrických veličin a komunikační jednotka