Master of Science in Cybersecurity proCyber

Master of Science in Cybersecurity proCyber

Program profesního vzdělávání v kybernetické bezpečnosti (proCyber) bude otevřen v roce 2025 s cílem vzdělávat zaměstnance firem popřípadě jednotlivce v oblasti kybernetické bezpečnosti a to jak po technické stránce, tak i po stránce právní.

Cíle

 • Zvýšení počtu odborníků na kybernetickou bezpečnost na trhu práce.
 • Propojení požadavků firem na obsah, formu a časový harmonogram s možnostmi univerzit.
 • Mezioborové vzdělávání kombinující technické a netechnické obory (hardware, software, právo, ekonomie).
 • Provázání s tzv. skills frameworky (ENISA ECSF, NIST NICE, CyQUAL).

Co nabízíme?

 • Flexibilní studium s individuálním přístupem v českém jazyce.
 • Zaměření na reálné dovednosti, praktický hands-on training (Palo Alto, CISCO, kvantové sítě, 5G…) a reálné prostředí v ČR (legislativa, tržní prostředí).
 • Využití HIGH-TECH vybavení v laboratořích VUT v Brně (#VodafoneUniLab, Laboratoř kybernetické bezpečnosti a další).
 • Napojení na unikátní trénovací platformu - Kybernetická aréna BUTCA.
 • Možnost spolupráce a networkingu v oblasti kyberbezpečnosti: výuka doplněná o přednášky expertů z praxe

Parametry programu

 • Délka trvání: 2 roky, 4 semestry, 120 kreditů
 • Požadavky předchozího vzdělání uchazeče:
  • uchazeč s ukončeným středoškolským vzděláním - může absolvovat studium bez získání titulu MSc.
  • uchazeč s ukončeným vysokoškolským vzděláním a titulem Bc. (bakalář) nebo vyšším - může absolvovat studium a získat mezinárodně uznávaný titul Master of Science in Cybersecurity (MSc.).
 • Zaváděcí cena studia 178 000,- Kč bez DPH - platbu lze rozdělit na 2 části pro každý rok studia.
 • Podrobné informace o průběhu studia naleznete zde.

Další informace

 • Výuka teorie probíhá distančně prostřednictvím připravených studijních materiálů, e-learningu, video-přednášek a individuálních konzultací.
 • Praktická výuka je blokově, 1 týden v lednu a 1 týden v červnu.
 • Poslední semestr účastník/ce řeší individuální závěrečný projekt.
 • Specializace na bezpečnost komunikačních technologií
 • Specializace na vývoj bezpečnostních aplikací
 • Specializace na oblast legislativy ICT