Architektura systému pro zabezpečený real-time monitoring energetických soustav

Image
TAČR
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
TN01000077/04
Popis

Projekt se věnuje oblasti real-time monitorovacích systémů pro provozovatele přenosových soustav a jejich spolupráci. Tyto systémy jsou doposud vyvíjeny jako jednotlivá řešení bez standardizované architektury a bez přesného stanovení požadavků na dostupnost, spolehlivost a kyberbezpečnost. Na rozdíl od klasických informačních systémů běžících výlučně nad IP sítí se v nich používají průmyslové real-time protokoly, jako je např. ICCP-TASE.2, a doposud pro ně neexistuje žádná ucelená metodika či postup pro ověření spolehlivostních charakteristik a kyberbezpečnosti, přestože jsou již v praxi nasazovány ve velkém měřítku a v klíčových kritických infrastrukturách, jako jsou přenosové soustavy elektřiny.
Projekt se skládá ze dvou části:
1) Architektura systému pro monitoring přenosových soustav s hlavním zaměřením na modul pro real-time komunikaci s přijímáním a zpracováním velkých dat a spolehlivostní a kyberbezpečnostní charakteristiky komunikace v rámci systémů používaných v energetických prostředích vč. propojení na SCADA.
2) Návrh a realizace testovacího generátoru určeného pro specifické komunikační protokoly pro energetiku.

Klíčová slova
SCADA
ICCP-TASE2
IEC 60870 -5-101
Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři
  • Masarykova univerzita
  • Unicorn Systems, a.s.