Získali jsme čestné uznání v soutěži Zlatý Ampér

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií bylo oceněno čestným uznáním za Kybernetickou arénu pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti (BUTCA), která je zajímavým projektem využitelným pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Lze ji využít pro moderní způsob výuky jak v průmyslu, tak i na školách, a to nejen na vysokých, ale i středních. Nástroj umožňuje jednoduše realizovat různé scénáře (aktuálně jsou k dispozici hry, které vhodnou formou vyučují etický hacking, webovou bezpečnost, bezpečnost průmyslových protokolů, zneužití zranitelnosti BufferOverFlow). - viz Výsledky soutěže ZLATÝ AMPER 2023