Vytvoření double-degree doktorského studijního programu Elektronika a informační technologie a vytvoření doktorského studijního programu Informační bezpečnost

Image
Logolink EU MŠMT
Poskytovatel
MŠMT, projekt je spolufinancován Evropskou unií
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002575
Popis

Projekt je zaměřen na vytvoření a akreditaci nového double-degree doktorského studijního programu Elektronika a informační technologie, který bude realizován ve spolupráci Vysokého učení technického v Brně a Technické univerzity v Tampere ve Finsku. Dále bude vytvořen a akreditován nový doktorský studijní program Informační bezpečnost. Cíle projektu budou v souladu se strategií VŠ, s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.

Klíčová slova
doktorský studijní program
double-degree
Elektronika a informační technologie
Informační bezpečnost
Druh projektu
Výukový projekt (Studentský projekt)