Systém pro bezpečný přenos velkých souborů

Druh výsledku
software
Popis

Softwarové řešení systému pro bezpečný přenos souborů s využitím hardwarové akcelerace realizující šifrování přenosu dat. Softwarové řešení se skládá ze softwarové části a hardwarové akcelerace.
Navrhovaný systém eliminuje nedostatky současně dostupných komerčních řešení vhodnou implementací kryptografických primitiv, a to zejména symetrických kryptosystémů, autentizace pomocí protokolů s nulovou znalostí, akcelerace pomocí FPGA, kontrolou integrity uložených souborů na straně serveru.

Klíčová slova
šifrování
hardwarová akcelerace
přenos dat
sdílení
bezpečnost
autentizace
anonymizace
FPGA