Software pro rozpoznání a analýzu ručního kurzívního písma

Druh výsledku
software
Popis

Software pro rozpoznání a analýzu ručního kurzívního písma v podobě webové aplikace umožňuje automatickou či poloautomatickou analýzu nahraných dokumentů. Součástí SW je dvojice algoritmů umělé inteligence, z nichž první slouží pro segmentování znaků ručního kurzívního písma. Druhý AI algoritmus klasifikuje segmenty do předdefinovaných tříd. Součástí webové aplikace jsou nástroje umožňující korigování výsledků automatické segmentace. Výsledky analýzy lze exportovat do reportu poskytující pohled na seskupené znaky ručního písma.

Klíčová slova
segmentace znaků
klasifikace znaků
ruční písmo
kurzívní písmo
webová aplikace
analýza