Software pro pokročilou identifikaci minerálních fází vzorků na bázi AI

Druh výsledku
software
Popis

Software pro pokročilou identifikaci minerálních fází vzorků na bázi AI umožňuje automatickou segmentaci a identifikaci zrn a minerálnı́ch fází ve vzorku TIMA projektu. Software s pomocı́ série konvolučních neuronových sítí (Transformer, U-Net a ResNet) automaticky provede segmentaci a klasifikaci dat z TIMA projektu a uživateli umožní výsledek prohlížet a v případě potřeby znovu analyzovat s jinými parametry analýzy.

Klíčová slova
Minerální fáze
SEM
umělá inteligence