Software pro analýzu obrazového obsahu

Druh výsledku
software
Popis
Software slouží pro automatickou analýzu video obsahu vysílaného streamu. Software je navržen pro nasazení v reálném čase a spolu s aplikací GINA Tablet a GINA Dispatch tvoří silný nástroj jako podpora složek IZS.
Klíčová slova
detekce
analýza obrazu
strojové učení
bezpečnostní incidenty