Prototyp obvodu dvojitý digitálně řiditelný proudový zesilovač (DACA)

Druh výsledku
prototyp
Popis

DACA je dvojitý proudový zesilovač navržený pro proudový mód, vysokofrekvenční sběrnice a zpracování analogových signálů. Čip obsahuje dva nezávislé a plně diferenční zesilovače, které jsou označené jako A, B. Jejich zesílení je řízeno nezávisle pomocí tří-bitové sběrnice s maximálním zesílením 8 a krokem 1. DACA poskytuje velkou šířku pásma a byl vyroben v technologii CMOS 0.35 um. Spotřeba celého obvodu je pouze 19.8mW.
DACA je tvořen kaskádou dvou plně diferenčních a řiditelných proudových zesilovačů (FDA-CF) se symetrickými výstupy. Zesílení každého ze stupňů může být nastavováno nezávisle a to prostřednictvím součtu proudů připojených na výstup v závislosti na hodnotě zesílení. Vstupní FDA-CF vytváří rozdíl vstupních proudů.

Klíčová slova
DACA, proudový zesilovač, diferenční proudový zesilovač