Právní a technické prostředky pro ochranu soukromí v kyberprostoru

Image
TAČR
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
TL02000398
Hlavní řešitel
Popis

Projekt si klade za cíl vyvinout technický nástroj k důkazně spolehlivé autentizaci, jenž bude jen v minimální míře exponovat soukromí uživatele. Projekt je založen na propojení výzkumu v technických disciplínách, zejména informatiky a matematiky, se společenskovědními obory, především právní vědou. Výstupem bude softwarový systém pro bezpečné ověření uživatelů. Systém bude navržen na základě využití prostředků moderní kryptografie a se zohledněním požadavků právní úpravy dopadající na jedné straně na ochranu soukromí a na druhé straně na forenzní použitelnost autentizačních záznamů. Systém bude implementován, vyzkoušen v praxi a dodán ve formě softwaru a funkčního vzorku. Návrh systému bude zveřejněn jako „best-practice“ a bude komercializován garantem v rámci produktu IMAPorter PRO.

Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.