Pokročilé bayesovské metody trasování objektů pro medicínské zobrazování a mobilní komunikace

Image
MŠMT
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
7AMB19AT
Popis

Metody bayesovského sledování jsou klíčovou metodologií v širokém spektru aplikací včetně autonomního řízení, kontroly vzdušného provozu, zabezpečovacích systémů, logistiky, zemědělství, záchranářství a monitorování životního prostředí. Tento projekt se zabývá pokročilými metodami pro dvě specifické aplikace: medicínské zobrazování a mobilní komunikace. Tyti aplikace jsou v současnosti předmětem společného výzkumu týmů na Vysokém učení technickém v Brně a na Technické univerzitě Vídeň. Prostředky z navrhovaného projektu významně podpoří a prohloubí spolupráci a transfer vědomostí mezi těmito dvěma institucemi.

Klíčová slova
bayesovská analýza
víceobjektové sledování
gaussovská regrese
5G
mobilní sítě
medicínské zobrazování
Druh projektu
Základní výzkum