Národní centrum pro energetiku

Image
TAČR
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
TN01000007
Popis

Projekt „Národní centrum pro energetiku“ je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Každé Centrum NCK bude souborem týmů pracovišť jednotlivých uchazečů. Pracoviště společně přispívají realizováním výzkumných aktivit k naplňování cílů Centra NCK a jsou podřízena společnému managementu Centra NCK. Pracoviště se zapojují do Centra NCK týmem pracovníků, infrastrukturou, existujícím know-how, vlastními zdroji, probíhajícími i budoucími projekty. Každé pracoviště musí být finančně nezávislá, účetně oddělená jednotka v rámci dané instituce. Tato pracoviště by měla intenzivně spolupracovat s aplikačním sektorem a měla by vytvářet poznatky s vysokým potenciálem pro přímé uplatnění v praxi, dále by měla získávat významnou část svých příjmů ze smluvního výzkumu, ale i z dalších zdrojů.

Klíčová slova
energetika
národní centrum
aplikační sektor
smluvní výzkum
Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři
  • ČEZ Distribuce, a.s.
  • E.ON Distribuce, a.s.
  • MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.
Hlavní výsledky
  • NB-IoT komunikační modul s generátorem dat
  • Třífázový ohebný snímač s proudovým výstupem 1 A