Monitoring a analýza komunikace pro bezpečnostní dohled kritických energetických infrastruktur

Image
MVČR
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra ČR
VI2VS/600
Popis

Hlavním cílem projektu je aplikovaný výzkum a realizace komplexního systému zvyšující bezpečnost energetické kritické infrastruktury (KI) vůči kybernetickým hrozbám za pomoci pokročilého monitoringu energetické sítě a moderních algoritmů umělé inteligence. Systém bude například řešit detekce útoků na KI, predikce či detekce výpadků činnosti, provozních problémů, identifikace anomálního chování nad rámec detekčních signatur, aj. Na hlavní cíl navazuje několik dílčích cílů, díky kterým vznikne řada konceptů, návrhů, softwarových balíčků, aj. Mezi nejdůležitější patří: - Testovací prostředí - Generátor provozu energetických sítí - Simulační scénáře bezpečnostních hrozeb - Algoritmy umělé inteligence a strojového učení

Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři

 GreyCortex, s.r.o.